Regresná hypnoterapia

Čo je to vlastne regresná hypnoterapia? Je to duševný návrat klienta do minulých životov. Nejedná sa o klasickú hypnózu, ide o kombináciu ľahkej hypnózy a terapie , kedy sa klient dostáva do stavu úplného uvoľnenia za pomoci relaxačnej hudby a sprievodného slova terapeuta. V tomto stave uvoľnenia je oveľa vnímavejší a dokáže za pomoci terapeuta nahliadnuť do minulosti, napríklad do detstva, alebo ešte ďalej, do svojich minulých životov. Na čo je to dobré? Mnoho ľudí trpí rôznymi chorobami alebo psychickými problémami, klasická ani alternatívna medicína mu nedokáže pomôcť. Regresná hypnoterapia mu ponúka možnosť nahliadnuť do minulého života a tam hľadať odpovede. Závislosť, rôzne fóbie, problémy v partnerských vzťahoch, ťažké detstvo, týranie žien i detí, zneužitie, prekliatia niekoľkých generácií, sexuálna orientácia, to všetko môže byť nezvládnutá skúška v minulých životoch. Keď hovoríme o minulých životoch, nedá mi nespomenúť reinkarnáciu a teda aj karmu.
Život, ktorý žijeme je v skutočnosti len jeden zo životov, ktoré sme už prežili a ešte prežijeme. Smrťou nič nekončí, fyzické telo umiera, ale duša putuje do inej dimenzie a pripravuje sa na ďalšiu inkarnáciu. Skôr ako sa vráti na svet, vyberá si miesto, kde sa narodí, rodičov, priateľov, partnerov ale hlavne vhodné podmienky, ktoré potrebuje na svoj duchovný rast a svoju ľudskú skúsenosť, ktorá mu pomôže pochopiť a prijať osud, ktorý si vybral. Karma znamená čin, to, čo sme v minulom živote nezvládli, máme možnosť v ďaľšom živote vďaka prežitej skúsenosti pochopiť a zvládnuť. Nikto nám nevnútil telesné, či duševné postihnutie, ani chudobu či nesmierne materiálne bohatstvo. Vybrali sme si to sami. Mnoho ľudí, nedokáže prechádzať týmito skúškami, nevie pochopiť a prijať svoj osud. Preto vyhľadá terapeuta, ktorý mu môže pomôcť nájsť odpovede a posunúť sa ďalej.
V mojej praxi sa často stretávam s ľuďmi, ktorý majú strach, že počas terapie, začnú robiť niečo , čo bežne nerobia, prezrádzať rôzne tajomstvá ale neprimerane emocionálne reagovať. Môžem ubezpečiť každého klienta, že každého sprevádzam na jeho ceste ,nepodsúvam mu žiadne odpovede, naopak klient rozpráva kde sa nachádza, čo vidí, koho spoznáva. Sám ma možnosť kedykoľvek ukončiť terapiu, ak mu je to nepríjemné. Niektorí klienti si myslia, že si nebudú pamätať čo videli. Nie je tomu tak, zapamätajú si 99? z toho čo mali možnosť vidieť.
Sú aj takí, ktorí prichádzajú zo zvedavosti, chcú sa presvedčiť, že už naozaj prežili niekoľko životov a karma naozaj existuje.
Ak máte zdravotné problémy, alergie, fóbie, trpíte stratou svojho blízkeho alebo sa neviete vyrovnať s rozchodmi, máte možnosť návratu do minulých životov, možnosť ich znovu prežiť a preskúmať.

(c) 2010-2014 mystik7.sk - Všetky materiály uverejnené na tejto stránke sú chránene autorskými právami.
[CNW:Counter]