Kam kráčaš ľudstvo?

Pôvodne som chcel písať o nastupujúcom mesiaci apríl, o„bláznivom“ apríly, kedy si z nás robí bláznov nie len počasie a príroda, ako aj o mesiaci vtákov a o sviežej energii, ktorú nám prináša jar. Ale žiada sa mi zareagovať na správy zo sveta, ktoré ma nenechávajú chladným a nútia ma zamyslieť sa nad stále častejšími prírodnými katastrofami.
Keď spomíname „bláznivý“ mesiac, obávam sa, že takých „bláznivých“ mesiacov tento krát skôr v tom negatívnom ponímaní ,zažijeme podľa dávnych proroctiev viac. V poslednom čase je stále viac spomínaný koniec roka 2012 ako koniec sveta. Počúvame rôzne názory o tom, ako bude Zem zničená, či už prírodnými katastrofami alebo poškodením Zeme meteoritom a zánikom ľudstva. Ja si nemyslím, že dôjde k zničeniu Zeme a ľudstva. Vzhľadom na predpovede viažuce sa k tomuto dátumu 21.12.2012 by som chcel podotknúť, že tento dátum nie je až taký smerodajný oproti obdobiu, ktoré už v súčasnosti prebieha. O zmene energie, sa vie už dávno a čím bližšie sme k tomuto dátumu, tým intenzívnejšie vnímame zmeny, ktoré nastávajú. Spomínaný dátum by mal byť len zavŕšením výmeny energie, ktorá už prebieha. Nerád by som vyvolával negatívne pocity, ale skutočnosti, ktoré sa dejú vo svete, nasvedčujú tomu že sa nejaká zmena predsa len blíži. Ani arabský svet už nechce byť otrokom stáročných tradícií a snaží sa o zmenu. Nedá mi nespomenúť nedávne udalosti v Japonsku, ktoré nám jasne ukázali, že stačí naozaj pár minút, aby nám živly ako oheň, voda, zem i vzduch ukázali našu bezmocnosť a slabosť a kto je tu v skutočnosti pánom. Vrátim sa opäť k spomínanému aprílu. Existuje veľa pranostík , ktoré nám predpovedajú počasie, i to, či bude úrodný rok. Už dávno sa nedá riadiť podľa týchto pranostík. Príroda si proste robí čo chce a ani sa tomu nemôžeme diviť. My sami sme jej ukázali, ako ju rýchlo vieme zdevastovať, nerešpektujeme prírodné zákony a prestali sme ju ctiť a chrániť. Keďže naša Zem sa nevie inak brániť, spúšťa si obranný mechanizmus vo forme, ktorá zase nám nie je príjemná. Potrebuje sa očistiť od nánosu negatívnej energie, ktorou ju zaťažujeme.
Dnešná doba, kde technika už predbehla ľudstvo, bez ktorej si už nevieme predstaviť náš život, pomocou, ktorej riadime všetko z uzavretých miestností a komunikujeme takmer s celým svetom cez sociálne siete a nadväzujeme imaginárne priateľstvá, nás úplne ovládla. Uniká nám reálny život, strácame schopnosť komunikovať s človekom z očí do očí. Vzďaľuje nás to od seba a okráda nás to o teplo ľudskej energie.
Elektronika, ktorá nám spríjemňuje a uľahčuje život, je vo veľkej miere vyvíjaná práve v Japonsku. Pýtam sa teda: „Je to náhoda? Nie je čas zmeniť postoj k sebe, k človeku, k prírode?“ Takýchto prírodných katastrof, kde nám príroda ukazuje svoju silu a našu pominuteľnosť, môže byť ešte veľa. Je len na nás aký postoj k tomu zaujmeme. Či sa budeme naďalej len prizerať, zostaneme sa hrať každý na vlastnom piesočku a zhŕňať materiálne statky, alebo sa zamyslíme nad tým, kto sme a načo sme sem prišli. Stále máme čas zmeniť alebo aspoň zmierniť tieto udalosti a zjemniť tak následky pri prechode na novú energiu. Pokiaľ budeme rozdávať viac lásky, viac úsmevov, bude sa nám viac dariť a ľahšie budeme znášať aj tie negatívne udalosti. Ukončím túto tému mojim obľúbeným výrokom: „Nezáviďme tým, ktorí sú pred nami, nevysmievajme sa tým, ktorí sú za nami, ale vážme si a milujme tých, ktorí kráčajú vedľa nás.“

(c) 2010-2014 mystik7.sk - Všetky materiály uverejnené na tejto stránke sú chránene autorskými právami.
[CNW:Counter]